ERDOĞAN SAVRAN ŞİİRLERİ

Ahir zamanı yaşadığımız günümüzde bizler ne kadar hal ilminden dem vursakta, kendimiz yaşamadığımız için insanlara tesiri olmaz.Bunun içindir ki hal ehlinin dilinden hitap etmek istedim kardeşlerime.Onların her biri bir gül bahçesidir, ayrı ayrı kokarlar, hepsi farklı dil kullanır ama aynı şeyi söylerler.

Hepsinin Allah tan başka dertleri yoktur.Allah şefaatlarine nail eylesin.Amin.  

 

 

Yalancı dünyâya aldanma yâ hû,
Bu dernek dağılır dîvân eğlenmez.
İki kapılı bir virânedir bu,
Bunda konan göçer, konuk eğlenmez.

Bakma bunun karasına ağına,
Gönül verme bostanına bağına,
Benzer hemân çocuk oyuncağına,
Burda aklı olan insan eğlenmez.

Vârını îsâr et Mevlâ yoluna,
Bunda ne eylersen anda buluna,
Bir gün sefer düşer berzah iline,
Otağı kalkacak Sultan eğlenmez.

Sen ey gâfil ne sandın rûzigârı,
Durur mu anladın leyl-ü-nehârı,
Yükün yeynildigör evvelden bârı,
Yoksa yolcu gider kervan eğlenmez.

Doğrusuna gidegör bu yolların
Geçegör sarpını yüce bellerin,
Dünyâ zindânıdır mümin kulların,
Zindanda olan kul kolay eğlenmez.

Ömür tamam olup defter dürülür,
Sırat köprüsü ve mîzân kurulur,
Hakkın dergâhında elbet durulur,
Buyruğu tutulur fermân eğlenmez.

Hüdâyî n'oldu bu kadar peygamber,
Ebû Bekr u Ömer, Osman u Haydar,
Hani Habîbullah Sıddîk-ı Ekber,
Bunda gelen gider bir cân eğlenmez.

 

Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri (k.s)


Hazırlayan: Erdoğan Savran


Yorumlar - Yorum Yaz