Hakkımızda

  

                                      

Bizler Erkek ve Kız Yetiştirme Yurtlarında yetişerek hayata atılmış, sosyal konumları belli Konya'da bir araya gelerek KONYURTAYDER'i oluşturan kişileriz..

KONYURTAYDER Derneğimiz; Dernek Tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirilmek üzere yetiştirme yurtlarında yetişerek ayrılan ve yurtlarda yetişmekte olan kişilere eğitim, rehberlik, yardım, dayanışma gibi nedenlerle kurulmuştur.

Halen Yurtlarda Öğrenci Olan Kardeşlerimizde Derneğimizin Doğal Üyeleridir.

Derneğimiz toplum yararına çalışan sosyal bir dernektir.

Yetiştirme Yurtları: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINA bağlı olarak devlet tarafından korunmaya muhtaç (öksüz, yetim, dağılmış aileler, terk edilen çocuklar, bakıma muhtaç çocuklar vb.) çoçukların 1. adım olarak çocuk yuvaları, sevgi evleri ve yurtlardan teşekkül ettirilmiş kurumlarıdır.

Devletimiz bu çocuklara 2828 sayılı kanun çercevesinde sahip çıkarak barınmaları ve kişilik gelişimlerini tamamlamak amacıyla koruma kararı almış  18 yaşına kadar gelişimlerini en üst seviyede devlet güvencesinde sahip çıkarak 3413 sayılı kanunla iş sahibi olmalarını temin etmeye çalışmış ve imkanlar ölçüsünde sosyal hayata hazırlamıştır. Ancak, her ne kadar bu çabalar devlet eliyle yapılsada "Çocuk Gelişimi" bakımından bu kurumlar yetersiz kalmaktadır. Asıl olan takip edilerek ve araştırılarak "AİLE" içinde çocukların ruhsal ve bedensel gelişiminin temin edilmesidir.Bu kurumda yetişen ve hayata tutunmayı başaran bizler bu kurumlarda kalan ve henüz yeni çıkmış kardeşlerimize bir fener olmayı hayata hazırlanmada karşılaşacakları güçlüklerde yanlarında olmak için böyle bir derneğin ihtiyaç olduğunu düşünen buralardan yetişmiş gönüllü ve istekli kişileriz.

DERNEK olarak bütün kardeşlerimizi bir çatı altında toplamayı hedef edindik bunun için sistem içerisindeki dinamikleri en akıllıca kullanabilmek için dernek olduk.Bundan sonraki faliyetlerimiz yurtdaki kardeşlerimize ve ayrılanlara hayırlı mübarek olsun allah yar ve yardımcımız olsun.

Yönetim Kurulu Üyeleri

     Adı ve Soyadı       :      Görev Unvanı          :

      1- Mürsel GÖKÇEN       Yönetim Kurulu Başkanı

      2-ALİ BİRCAN ASİLTÜRK  Başkan Yardımcısı

      3- RECEP GÜNGÖR         Sayman / Muhasebeci

      4- Fatma Tutuk             Sekreter

      5-Gökhan ÖZCAN         Bilgi İşlem Üye
     
      6-AHMET ZENGİN                         ÜYE